February 2, 2023

ประเพณีแห่หลวงพ่อปาน ริมน้ำ ชาวบ้านดูเลขมงคล

ประเพณีแห่หลวงพ่อปานริมน้ำ ชาวบ้านส่องเลขมงคล

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายวัฒนา เจริญจิตต์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อปาน ปี112 และร่วมขบวนหลวงพ่อปานโดยเรือที่วัดมงคลโกธาวาส ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ต่อมาเจ้าคณะอำเภอบางบ่อเปิดฆ้อง คณะกรรมการวัด อัญเชิญรูปหลวงพ่อปาน วัดมงคลโกธาวาส ล่องเรือชมคลองคลองด่าน ออกสู่ปากน้ำ

มีเรือประมงชาวบ้านหลายลำร่วมแห่ออกปากน้ำ จากนั้นจึงล่องเรือสามรอบรอบปากอ่าวก่อนจะแจกธงหลวงพ่อปาน ที่ชาวบ้านเคารพต่อเรือประมงของชาวบ้านและผู้ที่เดินทางไปทำงานกลางทะเลเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้นขบวนจะเคลื่อนกลับเข้าฝั่ง เวลา 09.09 น. เรียกหลวงพ่อปานมาประดิษฐานบนขบวนบุษบกทั่วจังหวัดสมุทรปราการ ให้ชาวบ้านได้สักการะขอพรกับชาวบ้านในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงบูชาหลวงพ่อปาน

ใช้รถเลขทะเบียน 83-8379 สมุทรปราการ นำรูปหลวงพ่อปาน เข้าร่าง จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนตลอดสองข้างทางได้สักการะเสร็จแล้วจึงนำกลับไปประดิษฐานที่อุโบสถเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะ

สำหรับหลวงพ่อปาน หนึ่งในพระเกจิที่มีชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเหนือธรรมชาติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อปานได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุ ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด

จนได้รับฉายาว่า พระครูพิพัฒน์นิโรธกิจ ก่อนที่หลวงพ่อปานจะสิ้นพระชนม์ในภาพนั้น ประชาชนที่กราบหลวงพ่อพร้อมจะหล่อรูปท่านขนาดจริงไว้บูชาเพราะหลวงพ่อไม่ค่อยได้อยู่ที่วัด เขาไปแสวงบุญตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นประจำเพื่อสักการะรูปปั้นแทนเขา แต่ตอนลงรูปไม่ค่อยได้เข้าวัด เขามักจะถอนตัวเพื่อระลึกถึงวัดที่พระปฐมเป็นประจำ

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2453 หลวงพ่อปานถึงแก่กรรม ปัจจุบันยังประดิษฐานอยู่ที่วัดมงคลโกธาวาส ตั้งอยู่ที่ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ในด้านความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปานเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านเป็นปรมาจารย์ที่มีสติปัญญาที่แข็งแกร่ง มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 5 ในด้านเครื่องราง จึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสมุทรปราการ ถึงวันนี้

วันที่ 4 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งชาวคลองด่านจะอัญเชิญหลวงปู่ปาน ซึ่งมีขนาดเท่าร่างจริงถึงบุษบกขนาดใหญ่ล่องเรือและรถดังกล่าว

แต่คนหาเลขหาเลขไม่เจอ ส่วนใหญ่จะซื้อเลข 112 ซึ่งเป็นเลขปิดทองหลวงพ่อปาน ปี 112, 12, 211 รวม 95 ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *