February 9, 2023

Happy for the whole family. 1st prize, life changing. Goodbye to poverty.

Happy for the whole family. 1st prize, life changing. Goodbye to poverty.

ผ่านไปแล้ว สำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยรางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท เลขที่ออก 121789

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท เลขที่ออก 722 53

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท เลขที่ออก 157 973

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท เลขที่ออก 64

ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ภาพหญิงถูกรางวัลที่ 1 ซึ่งทำเอาคนในบ้านต่างพากันดีใจ เรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตกันเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *