February 9, 2023

The 74-year-old eye bought a number according to the calendar and won the 1st prize.

ตาวัย 74 ซื้อเลขตามปฏิทิน ถูกรางวัลที่ 1 | ข่าวเช้าช่องวัน | ข่าวช่องวัน

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1


ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3

VDO ตาวัย 74 ซื้อเลขตามปฏิทิน ถูกรางวัลที่ 1 | ข่าวเช้าช่องวัน | ข่าวช่องวัน

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล…

สำหรับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเพื่อนำไปหาซื้อ… สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *